Stan Putter werkt sinds juni 2016 bij Conway Advocaten & Attorneys-at-law. Hij was al eerder aan Conway Advocaten & Attorneys-at-law verbonden in de periode 2008 tot en met 2012. In de tussenliggende periode heeft hij bij een ander internationaal actief advocatenkantoor gewerkt in Amsterdam en Londen.

Mr. Putter voert een commerciële conflicten- en adviespraktijk. Zijn praktijk richt zich met name op internationale arbitrage en op procedures voor de overheidsrechter met internationale aspecten. Hij treedt regelmatig op als advocaat in arbitrages en heeft uitgebreide ervaring met onder meer ICC, NAI, LCIA en SCC arbitrages. Mr. Putter treedt ook op als arbiter (in o.m. ICC, NAI, UNUM en VIAC arbitrages) en in procedures voor de overheidsrechter die verband houden met arbitrages zoals erkenningsprocedures, procedures tot vernietiging van arbitrale vonnissen en het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. De overige procedures bij de overheidsrechter die hij behandelt betreffen vaak zaken waarin voorlopige voorzieningen, beslag- en executierecht en zekerheden een rol spelen. Mr. Putter adviseert klanten ook over uiteenlopende juridische zaken. Veelal heeft dergelijk advies betrekking op het voorkomen van een procedure.

Hij vertegenwoordigt voornamelijk cliënten uit de offshore industrie, de technologie-, de energie- en petrochemische sectoren en de bouw en financieringspraktijk.

Mr. Putter spreekt regelmatig over internationale arbitrage en procedures. Verder publiceert hij regelmatig over deze onderwerpen.

Mr. Putter wordt frequent aanbevolen, onder meer door Legal500, door Expert Guides als ‘Rising Star’ en door Who’s Who Legal als “Arbitration Future Leader”. Mr. Putter heeft verschillende nevenfuncties: zo is hij lid van de Executive Board van de Dutch Arbitration Association (DAA) en Executive Officer van de Court of Arbitration for Art (CAfA).

Lidmaatschappen

  • Bestuurslid Dutch Arbitration Association
  • Regionaal vertegenwoordiger Europa van het LCIA YIAG
  • Lid van CIArb
  • Lid van ICC YAF
  • Lid van ASA < 40
  • Lid van ICDR Y&I
  • Lid van NAI Jong Oranje
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht

Cruiseschip (arbitrage): voorzitter van verschillende scheidsgerechten in arbitrale kort-geding procedures tussen een Zuid-Europese scheepswerf en een Caribische cruiseschipexploitant met betrekking tot een geschil over de ontbinding van een scheepsbouwovereenkomst en vorderingen tot overdracht van het schip en verboden tot het verplaatsen van een schip en het beslagleggen op schepen gedurende een arbitrale bodemprocedure.

Olie & Gas projecten (ICC arbitrage): adviseur van een Scandinavisch olie- en gasbedrijf bij de wereldwijde coördinatie van de vernietiging van en het opkomen tegen de tenuitvoerlegging van drie ICC vonnissen die betrekking hebben op de exploratie van olie en gas in het Midden Oosten.

Petrochemie (ICC arbitrage): vertegenwoordiging van een Engelse fabrikant van kuststof opslagtanks in een ICC arbitrage inzake een geschil over de bouw en levering van die opslagtanks ten behoeve van een petrochemische installatie in Saoedi-Arabië.

Tenuitvoerlegging ICC vonnis: vertegenwoordiging van een Amerikaans olie & gas bedrijf met het leggen van diverse beslagen op hoeveelheden olie, op bankrekeningen en onder handelspartners van een Zuid-Amerikaans olie & gas (staats)bedrijf ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van een Amerikaans ICC vonnis, en met het adviseren en coördineren van beslagen in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk.

Bouw schoorstenen energiecentrales: advisering van een Nederlandse fabrikant van schoorsteenliners inzake een geschil met haar Amerikaanse opdrachtgever over de tijdige vervaandiging van schoorsteenliners voor energiecentrales in het Midden-Oosten.

Vernietiging ICC vonnis: advisering van een aannemer over de vernietiging van een ICC arbitraal vonnis met betrekking tot een FIDIC contract voor de bouw van een containerterminal in een West Afrikaans land.

Bouw olieboorinstallaties (SCC arbitrage): vertegenwoordiging van een internationale oliemaatschappij in een SCC arbitrage inzake een geschil met een Chinese constructieonderneming over de bouw van vijf olieboorinstallaties.

Erkenning ICAC arbitraal vonnis: vertegenwoordiging van een Russisch persoon in een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam over de tenuitvoerlegging onder het Verdrag van New York van een - in Rusland vernietigd - ICAC arbitraal vonnis gewezen tegen een Russische staalproducent.

Olie en gas (ICC arbitrage): vertegenwoordiging van een toeleverancier voor de olie- en gasindustrie in een ICC arbitrage inzake een geschil met een Italiaans constructiebedrijf over gasfilters voor een gaswinningsproject in Iran.

Erkenning LCIA arbitraal vonnis: vertegenwoordiging van een vennootschap uit de Britse Maagdeneilanden bij het leggen van beslag op aandelen in een Nederlandse naamloze vennootschap ter ondersteuning van een LCIA arbitrage en in een procedure over de erkenning van een LCIA arbitraal vonnis onder het Verdrag van New York in Nederland. Klik hier voor het beslagverlof.

Offshore platform: advisering van een onderaannemer over meerwerkclaims verband houdende met een FIDIC contract over de bouw van een offshore platform ten behoeve van een windmolenpark in de Noordzee.

Eigendom merkenportfolio (ICC arbitrage): vertegenwoordiging van Libanese en Nederlandse vennootschappen in een ICC arbitrage in Amsterdam inzake een geschil met een levensmiddelenfabrikant over het eigendom van een merkenportfolio in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Non-concurrentie (NAI arbitrage): vertegenwoordiging van een Amerikaanse staalindustrieleverancier in verschillende NAI arbitrages in Amsterdam inzake een geschil over non-concurrentiebepalingen met een Sloveense (staats)onderneming en in een procedure tot vernietiging van procesopdrachten van het NAI scheidsgerecht over de benoeming van een deskundige. Klik hier voor een van de uitspraken

Executie pandrecht op aandelen: vertegenwoordiging van een Russisch investeringsfonds in procedures inzake een geschil over de tenuitvoerlegging door een Russische bank en een Russisch pensioensfonds van een pandrecht op aandelen in een Nederlandse naamloze vennootschap. Klik hier voor de uitspraak waarmee een veiling voor de openbare verkoop van aandelen is verboden.

Blokkeren aandelentransactie: vertegenwoordiging van een Russisch private equity fonds in procedures over de vervreemding van een belang in een Kazachse transportonderneming door een Russische beursgenoteerde transportonderneming.

Beslagrecht: vertegenwoordiging van een Zwitserse bank in een reeks procedures tegen een verzekeringsmaatschappij en een commodity manager in verband met een Zwitserse UNCITRAL arbitrage over in Rusland verduisterde voorraden graan.

Ondernemingskamer: vertegenwoordiging van een holdingvennootschap in een procedure bij de Ondernemingskamer over vermeend wanbeleid in verband met de verkoop van een Maltees 5-sterren hotel ter voorkoming van de opeising van een lening (publicatie: ARO 2013, nr. 126 en ARO 2013, nr. 154).

Verzekering autoraces: vertegenwoordiging van een Engelse autoraceverzekeraar in verschillende procedures ingesteld door Nederlandse raceteams in verband met aanspraken tot uitbetaling onder verzekeringspolissen. Klik hier voor een van de uitspraken.

De informatieplicht van de schuldenaar om inlichtingen te verstrekken over diens positie / S.N.J. Putter, Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk, februari 2020 p. 19-27. Download PDF

Arbitrage, Bindend Advies, of Rechtspraak / S.N.J. Putter & S.C. Conway, Tijdschrift voor Conflicthantering, 2019-4, p.10. Download PDF

Internationale aspecten van beslagen die betrekking hebben op Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen / mr. S.N.J. Putter en mr. C. Goedhart, BER 2019/5 Download PDF.

Opheffing en herleving van conservatoire beslagen / S.N.J. Putter, Beslag, Executie & Rechtsvordering in de Praktijk, 2019/2. Download PDF

De herziene Nederlandse arbitragewet / S.N.J. Putter, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, 2016. Download PDF

The setting aside of the Yukos awards: full update / S.N.J. Putter, Practical Law, 2016. Download PDF

New Dutch Act and NAI Arbitration Rules enter into force / S.N.J. Putter, Practical Law, 2015.

Consolidation under the revised draft Netherlands arbitration law / S.N.J. Putter, Practical Law 2014.

Proposal to modernize the Netherlands Arbitration Act submitted to Parliament / S.N.J. Putter, Practical Law, 2013. Download PDF

Progress on the draft Dutch Arbitration Act / S.N.J. Putter, Practical Law, 2013. Download PDF

Interim Award against Ecuador for breach of earlier interim awards (PCA) S.N.J. Putter, Practical Law, 2013

Amsterdam Court of Appeals rules on enforcement of award set aside by Russian courts / S.N.J. Putter, Practical Law, 2012. Download PDF

Executoriale verkoop van aandelen / S.N.J. Putter, Juridisch up to Date, 2012. Download PDF

Netherlands: Ecuador loses set-aside action / S.N.J. Putter, Global Arbitration Review, 2012. Download PDF

Herziening van het 1976 UNICITRAL Arbitragereglement / S.N.J. Putter, Tijdschrift voor Arbitrage, 2012. Download PDF

 

Young ICCA – Art Law & International Arbitration (London, 2019)

LCIA YIAG – Applicable Law to the Arbitration Agreement & Admissibility of Illegally Obtained Evidence (Vienna, 2019)

CIAC/USC – The Rules of Evidence in International Arbitration: Towards Convergence or Confusion? (Los Angeles, 2019)

ASA <40 – “Money, money, money”: Tackling Costs in International Arbitration (Zürich, 2018)

ICC – Avoiding and Solving Disputes in the Construction and Engineering Sector (The Hague, 2018)

DAA Energy Committee – Up- and Downstream Views on Dispute Resolution in the Energy Sector (The Hague, 2018)

LCIA YIAG – Challenges of Arbitrators & Third Party Funding (Vienna, 2018)

Association for International Arbitration – Taking of Evidence in International Arbitration (Brussels, 2017)

LCIA YIAG - Confidentiality v. Transparency in International Arbitration (Zürich, 2017)

PLI's International Arbitration 2017 program (New York, 2017)

LCIA YIAG – Security for Cost & Time Limits and commencement of Arbitration (Vienna, 2017)

LCIA YIAG – Emergency Relief & Fast Track Proceedings (Amsterdam, 2017)

Association for International Arbitration - Enforcement and Setting Aside of Arbitral Awards (Brussels, 2016)

Universiteit van Amsterdam - Enforcement of (investment) awards (Amsterdam, 2013 - heden)

Rijksuniversiteit Groningen, Investeringsarbitrage (2012 – heden)

 

Praktijkgebieden

Internationale Arbitrage
Industriële Projecten
Procesindustrie
Maakindustrie & Handel
Corporate en commercial litigation

Opleiding

Erasmus universiteit Rotterdam

Talen

Nederlands
Engels
Duits