FAQ's

Litigation before the Dutch Courts

FAQ's

International Arbitration in the Netherlands

P & AI Blog

Confidentiality in Arbitration

Contact

Contact

Conway & Partners hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de daarvoor geldende regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacy wet- en regelgeving. Wij verkrijgen alleen uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u gebruik maakt van een door ons te verlenen dienst. Wanneer u ons een e-mail stuurt zullen wij uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken ter beantwoording van een door u gestelde vraag of gegeven commentaar. Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief zullen wij u deze toezenden. Daarnaast kunnen wij u mogelijk uitnodigen voor het bijwonen van evenementen zoals seminars. U heeft het recht Conway & Partners te verzoeken opgave te doen van de gegevens die wij van u in ons bezit hebben. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw informatie te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. U kunt uw verzoek tot informatie of tot wijziging richten aan:

Conway & Partners
Otto Reuchlinweg 1132
3072 MD Rotterdam

Of per e-mail naar: info@conway-partners.com

U mag altijd, geheel kosteloos, bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van ons. Dit kunt u doen door contact op te nemen via het boven genoemde adres.

Conway & Partners streeft ernaar zo veilig mogelijk met uw privégegevens om te gaan. Wij trachten dit te bereiken door zoveel mogelijk technische en organisatorische stappen te ondernemen tegen het verlies of het in gevaar brengen van uw informatie.