Conway & Partners - Thabiso 600x270.jpg

Thabiso van den Bosch

Partner

vandenbosch@conway-partners.com

Thabiso van den Bosch is advocaat sinds 1998. Zijn praktijk concentreert zich voornamelijk op advisering en procesvoering in de handels- en de bouwsector in kwesties van diverse aard, onder meer ten aanzien van de bouw van industriële installaties, ontwerp van machines, industriële processen, alsook advisering ten aanzien van ondernemingsrechtelijke geschillen zoals geschillen tussen aandeelhouders en bestuursgeschillen.

Zijn ervaring op het gebied van geschillenbeslechting omvat het bijstaan van cliënten in procedures voor de overheidsrechter, maar ook in nationale en internationale arbitrages. Zijn ervaring op het gebied van internationale arbitrage omvat mede het veelvuldig bijstaan van cliënten in procedures gevoerd onder de regels van de International Chamber of Commerce (ICC), het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) en andere scheidsgerechten in zowel het binnen- als buitenland.

Overnamegeschil: Het optreden als raadsman voor een chemie concern in een geschil met een Franse onderneming. Het geschil zag op de overname van een industriële faciliteit. De arbitrale procedure werd gevoerd op basis van het NAI reglement. De plaats van arbitrage was Rotterdam.

Internationale arbitrage: Optreden als raadsman voor een multinationale onderneming in een geschil met een Duitse fabrikant van halfgeleiders. Het geschil had betrekking op het ontwerp van een prototype machine. De arbitrale procedure werd gevoerd volgens de regels van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel.

Internationale arbitrage: Optreden als raadsman voor een Nederlandse baggeraar in diverse geschillen met betrekking tot diverse baggerprojecten in Azië en het Midden-Oosten.

2015

 • Auteur: "De mediationovereenkomst: recente rechtspraak vs. wetsvoorstel mediation", Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement, Vol. 1, 2015.
 • Auteur: "Modernisering van de arbitragewetgeving", Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement, Vol. 1, 2015.

2014

 • Auteur: "Nadere zelfregulering in de franchisebranche", Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement, Vol. 4, 2014.
 • Auteur: "International Civil Fraud, Jurisdictional Comparisons - The Netherlands Thomson Reuters, 2014.

2013

 • Auteur: "Private Foundations World Survey - The Netherlands Chapter", Oxford University Press, 2013.

2011

 • Auteur: "For a Fixed Price by a Fixed Date", Mainport Magazine (Port of Rotterdam Magazine), April 2011
 • Auteur: "Getting the Deal Through - Construction, Netherlands Chapter", Law & Business Research, 2010
 • Auteur: "Netherlands: Supreme Court Decision in Rosneft v. Yukos", Global Arbitration Review, Vol. 5, No. 4, 2010
 • Auteur: "Mediation in de rechtspraak: stand van zaken", Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement, Vol. 3, 2009
 • Auteur: "Netherlands: Dissenting Opinion Insufficient to Heal Flaw in Signing", Global Arbitration Review, Vol. 4, No.1, 2009
 • Mede auteur: "Getting the Deal Through - Arbitration, Netherlands Chapter", Law & Business Research, 2009 & 2010
 • Mede auteur: "Getting the Deal Through - Dispute Resolution, Netherlands Chapter", Law & Business Research, 2008 & 2009
 • Mede auteur: “Trends in International Distribution Agreements: USA and the Netherlands”, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, January 2006.
 • Auteur: "Tot mediation verplichtende bepalingen in overeenkomsten: een vergelijking tussen Nederland en Duitsland", Tijdschrift voor Mediation, 2002.
 • Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) – The New Arbitration Act (Rotterdam, 11 juni 2015).
 • Stg. Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) – BIZ Masterclass 2015 -Internationaal Contracteren: omgaan met en beheersen van risico's  (Ridderkerk, 15 januari 2015).
 • International Bar Association – International Construction Projects Session: Analysis of Delay (Boston 2013).
 • Academie voor de Rechtspraktijk: Actualiteiten Civiel Bouwrecht – 13 October 2013.
 • International Bar Association – International Construction Projects Session: Expert Evidence on Delay and Disruption (Dublin 2012).
 • Academie voor de Rechtspraktijk: leergang arbitrage – 30 November 2011.
 • Funding and Managing Dispute Resolution Conference – Amsterdam, 22 September 2011.
 • Torus: Mediation: Confidentiality and the Privilege of Non-Disclosure – Amsterdam, 15 April 2010.
 • Gastdocent Universiteit van Utrecht, Internationaal Commercieel Recht (2006 en 2007).

Praktijkgebieden

 • International Arbitration
 • Industrial Projects
 • Corporate litigation
 • Construction Law

Opleiding

 • Universiteit van Leiden, Nederlands recht (1997)
 • Universiteit van Leiden, Juridisch Politieke Wetenschappen (1998)
 • Grotius specialisatieopleiding Nederlands en Europees mededingingsrecht (2004)

Talen

 • Nederlands (moedertaal)
 • Spaans (vloeiend)
 • Duits (vloeiend)
 • Engels (vloeiend)